Modul 8 – Improvisasjonsøvelser og samspill

I denne modulen gjennomgår universitetslektor Anita Kaasbøll improvisasjonsøvelser som krever få forkunnskaper, og dermed lett kan tilpasses og brukes på ulike nivåer. Besetningen på videoene er vokalensemble, men øvelsene fungerer for alle slags besetninger. 

Hensikten med øvelsene er å komme raskt i gang med samspillet, sånn at man kan fokusere på samspillsmekanismene; hvordan lytter jeg til meg selv og mine medmusikere, hvordan kommuniserer vi i samspillsituasjonen?

Øvelsene er også ment som en trening i å forholde seg til musikalske parameter som melodikk, harmonikk, rytmikk, dynamikk, klangfarger og form. Gjennom dette oppøver du en bevissthet rundt musikalske roller og hvordan samspillsmekanismer påvirker de musikalske valgene du tar.

Etydene kan fungere som en idémyldring til ulike typer lyder.

Bla videre for å se:

Sekvens 1: Bånsull fra Hitra

Sekvens 2: Etyder

Sekvens 3: Rammer

Sekvens 4: Dirigert improvisasjon

Scroll to Top