Modul 3 – Harmonikk: Gehørøvelser på de diatoniske akkordene

Error!
Sorry, it appears you are in a country that cannot view this video.
Take a plane and try again!

En diatonisk skala er en 7-toneskala som er bygget opp av fem heltonetrinn og to halvtonetrinn. Durskalaen, mollskalaen og alle kirketoneartene er diatoniske skalaer. En diatonisk akkord består utelukkende av toner som finnes i en diatonisk skala. Diatoniske intervaller beskriver avstanden mellom toner i den skalaen de følger. En diatonisk melodi består av toner som er inkludert i den diatoniske skalaen melodien følger.

Ved å jobbe gehørbasert med harmonikk opplever du et større musikalsk overskudd og en større frihet i utførelsen. Det er frigjørende å musisere når du kan høre akkordene i stedet for å memorere dem.

I mange sammenhenger kommer du ofte langt med å høre forskjell på de diatoniske akkordene – dette er grunnleggende gehørkunnskap som er viktig å innarbeide. Denne modulen tar for seg de diatoniske akkordene og viser en praktisk gehørøvelse. Hensikten med øvelsen er å høre forskjell på de diatoniske akkordene i dur. Å beherske denne øvelsen vil utvikle transkripsjons- og samspillsferdighetene dine.

Ruud, Even: diatonisk i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 18. mai 2020 fra https://snl.no/diatonisk

Filer til nedlasting

Scroll to Top