Modul 5 – Instrumentalgehør og øvelser

For å overføre musikk til instrumentet er det nødvendig å øve seg på å utvikle ferdigheter som knytter instrumentet til det du hører. Hvordan utvikler vi denne ferdigheten? Her er noen øvingstips fra universitetslektor Simen Kiil Halvorsen: 

Error!
Sorry, it appears you are in a country that cannot view this video.
Take a plane and try again!

Scroll to Top