Sekvens 1: Introduksjon/en gehørbasert tilnærming til harmonikk

Error!
Sorry, it appears you are in a country that cannot view this video.
Take a plane and try again!

Gehørøvelser for å få harmonisk oversikt over en låt:

Disse øvelsene er tidkrevende og grundige, men vil gi god harmonisk oversikt på låten du jobber med. Du vil kunne oppleve større trygghet i samspillssituasjoner hvis du går gjennom disse punktene på låter du spiller. Det er viktig at du jobber grundig med hvert enkelt punkt, og ikke går videre før du behersker det godt. Hvis du ikke har tid til å gå gjennom alle punktene er det viktigste å være grundig på de første punktene. Velg gjerne ut en låt du allerede spiller (med et akkordskjema).

Overfør alle punktene til instrumentet mens du jobber.

  1. Syng til basslinja på akkordskjemaet sammen med en innspilling. (Jobb gjerne i sekvenser på 8-16 takter, avhengig av låt og vanskelighetsgrad) Syng basslinjen uten innspilling når du kan den godt.
  2. Syng akkordene arpeggio, både fra grunnstilling og nærmeste omvendinger, til du mestrer det uten å se på akkordskjemaet. Hold periodefølelsen og del opp låten i mindre sekvenser om nødvendig.
  3. Skriv ned en oversikt over terser og septimer på akkordene i låta (guidetoner). Disse utgjør to linjer. Lær å synge og spille disse linjene, først med en innspilling. Lær dem utenat. Prøv å høre basstonene i ditt indre øre mens du synger guidetonene (og motsatt.) Videre kan du spille basstonene på instrumentet samtidig som du synger guidetonelinjene ( og motsatt).
  4. Forsøk å improvisere over låta med stemme og instrument. Vær åpen og nysgjerrig og la gehøret bli kjent med akkordskjemaet på en intuitiv måte. Jobb gjerne sammen med en innspilling/i samspill/annet akkompagnement.
Scroll to Top