Øvelser

Øvelse 1: Finn tonen!

Bruk et piano (evt. app på tlf. eller nettbrett). Legg en tone, uten at du vet hvilken. Syng tonen før du forsøker å spille den på instrumentet. Dette kan være en god oppvarmingsøvelse for gehøret og du utvikler “broen” mellom det du hører og det du spiller på instrumentet. Pianister kan gjøre denne øvelsen sammen med andre eller bruke en annen form for tonegenerator (app f.eks.). Øvelsen retter seg ikke mot sangere eller trommeslagere.

Øvelse 2: Intervaller

I denne øvelsen starter du med å spille en tilfeldig tone. Du synger en stor septim opp eller ned fra denne. Når du har funnet den med stemmen kan du gjenta den på instrumentet. Deretter synger du en rekke med tre store sekunder, trinnvis, opp eller ned. Så gjør du det samme på instrumentet. Etter hvert som tonene kommer lett kan du stoppe å bruke stemmen og spille øvelsen flytende på instrumentet. Vær oppmerksom på intonasjonen og sørg for at du hele tiden hører for deg det du spiller før du utfører tonene på instrumentet. Du kan også velge andre intervaller/strukturer/antall toner.

Øvelse 3: Transponert motiv

I den tredje øvelsen velger du et motiv. Dette kan være et motiv du lager selv, eller et du tar fra en sang du kjenner. Begynn med mindre motiver før du utvider gradvis til lengre strekk.

Du starter med å synge motivet. Deretter leter du frem tonene og spiller det på instrumentet. Den siste tonen i motivet/tonerekken, blir den første i neste. Altså, du synger motivet igjen (transponert) fra tonen du sluttet på. Gjenta deretter på instrumentet. Fortsett til du er helt rundt til den første tonearten. Dette vil selvsagt variere utfra motivet.

Scroll to Top