Velkommen til DigJazz (digitale jazzstudier)

Error!
Sorry, it appears you are in a country that cannot view this video.
Take a plane and try again!

DigJazz er en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk. Studiet gir en innføring i gehørbaserte arbeidsmetoder og passer for deg som vil videreutvikle deg som pedagog og musiker.

Emnet er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning (30 sp). På studiet jobber vi med samspill og gehør, og knytter dette til utøvelse på instrumentet. Gjennom lytting, imitasjon og samspill introduseres du for gehørbasert metodikk. 

DigJazz består av tre hovedelementer

  1. Samlinger
  2. Videoer
  3. Individuell undervisning

Samlinger i Stavanger

På samlingene får du en innføring i gehørbasert metodikk ved hjelp av forelesninger, samspillsaktiviteter og praktiske oppgaver. Du vil få en generell oversikt over hvordan å jobbe gehørbasert med melodi, rytmikk og harmonikk. Vi vil i tillegg jobbe med ulike tilnærminger til improvisasjon i samspill.

Videoer

Videoene eksemplifiserer gehørbaserte arbeidsmåter og inneholder øvelser som gjør at du kan utvikle deg individuelt, i samspill og som pedagog.

Individuell undervisning

Registrerte UiS-studenter avtaler timer med kursholdere for hovedinstrumenttimer og veiledning. Timer avholdes i forbindelse med samlingene eller på Zoom.

Kursinnhold

Moduler med faginnhold finner du i menyen oppe i høyre hjørne.

Kursansvarlige DigJazz

Foto: Studio Hjelm, Henriette Time

Thomas Torstrup

Universitetslektor
Fakultet for utøvende kunstfag UiS

epost: [email protected]

Foto: Pål Laukli

Simen Kiil Halvorsen

Universitetslektor
Fakultet for utøvende kunstfag UiS

epost: [email protected]

DigJazz har søknadsfrist 1. mars hvert år!

UiS tilbyr også følgende studier i utøvende jazz: årsstudium, bachelor, videreutdanning, master og postgraduate diploma.

Les mer om søknader og våre andre studier her

DigJazz – Digitale jazzstudier ble utviklet 2018-2020 i samarbeid med DIKU – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, Stavanger kulturskole og Norsk Kulturskoleråd.

Prosjektet er ledet og koordinert av Thomas Torstrup og Simen Kiil Halvorsen. I videoene bidrar flere ansatte med innhold; Tor Yttredal, Stein Inge Brækhus, Anita Kaasbøll, Henning Rød Haugland, Theodor Onarheim, Svein Olav Herstad og Wayne Brasel. Jazzseksjonen har samarbeidet tett i utviklingen og fått veiledning og oppfølging av dekan Morten Wensberg, som står bak flere digitale studietilbud. En viktig del av prosjektet har vært jevnlige tilbakemeldinger fra Olav Stener Olsen og Adrian Tvedten, som er ansatt ved Stavanger kulturskole. Videoene og de digitale løsningene er produsert av NettOp UiS, og Mark William Drews står bak lydopptakene. I noen av videoene bidrar også bachelorstudenter fra jazzlinjen ved fakultetet. 

Prosjektledelsen ønsker å takke alle medvirkende! 

Scroll to Top