Oppsummering av arbeidsmetode

  1. Velg et stykke musikk som du liker og som du vil lære på gehør. 
  2. Velg hvilken del av stykket/låten du vil jobbe med. 
  3.  Lytt masse til det du vil lære før du begynner å jobbe – til du hører det inni deg uten at musikken spilles. 
  4. Imiter (syng) det du skal lære så godt du kan melodisk og fraseringsmessig.
  5.  Overfør det du synger til instrumentet ditt og spill det sammen med innspillingen. 
  6. Spill låten på selvstendig grunnlag. 
Scroll to Top