Modul 1 – Gehørbasert arbeid på hovedinstrumentet

Gjennom flere hovedinstrumenttimer jobber professor Tor Yttredal og student Lars Hartmann med gehørbasert innlæring. Arbeidsprosessen består av flere punkter og utdypes i videoene under.

Her forteller professor Tor Yttredal om metoden:

Error!
Sorry, it appears you are in a country that cannot view this video.
Take a plane and try again!

Lars Hartmann valgte å bruke  “Sandu” av Clifford Brown. Denne innspillingen kan du lytte til her

Videre beskriver Tor en øvingsoppgave:

Error!
Sorry, it appears you are in a country that cannot view this video.
Take a plane and try again!

Som Tor poengterte i videoen er det viktig å lytte mye til det du vil lære før du jobber videre med gehørbasert innlæring. Du bør lytte så mye at du hører musikken inni deg uten at den spilles.

Etter å ha imitert “Sandu” av Clifford Brown vokalt, har Lars overført det han synger til instrumentet, videre øver han på å spille låten sammen med innspillingen. Etter mye øving er han klar for å spille låten på selvstendig grunnlag:

Error!
Sorry, it appears you are in a country that cannot view this video.
Take a plane and try again!

Scroll to Top